Akeneo

Akeneo is de ideale oplossing om snel u productinformatie te verzamelen en geschikt te maken voor distributie naar verschillende kanalen, zoals uw webshop(s) en marktplaatsen. 
Voor Magento is een standaard open source plugin beschikbaar.

Daarnaast zien we Akeneo als ideale opstap naar een groter PIM systeem. De implementatie kosten (intern tijd, extern geld) zijn niet al te groot en het systeem is snel te leren. De organisatie leert wel in de praktijk reeds, wat het beheer ervan inhoudt en kan beter de gevolgen overzien als later een groter PIM systeem geimplementeerd wordt.